Obchodní strategie

Strategie a plánování

Ať již se rozhodneme pro cokoliv, měli bychom si vše dobře naplánovat. Vhodnou strategií snáze dosáhneme svých záměrů. Na začátku je nutné si vytyčit cíle pro dané období. Jejich analýzou pak zjistíme jejich slabé a silné stránky, konkurenční výhody a klíčové faktory úspěchu. Dobrá obchodní strategie musí obsahovat soubor výrobků či služeb, cenovou politiku a vymezení trhu. Zaměřit by se však také měla na distribuční kanály, lidské zdroje a logistiku. Její součástí je také předpokládaný poměr nákladů k zisku společnosti. Při vytváření strategie je nutno eliminovat množství případných změn a ty pravděpodobné již do ní zahrnout. V plánech je lépe se zaměřit na širší orientaci poptávky a stabilní objem prodeje.

Implementace strategie u firmy C.I.C Jan Hřebec

Společnost C.I.C. Jan Hřebec se dlouhodobě při implementaci své strategie zaměřuje především na kvalitu a prozákaznicky orientovaný prodej. Díky tomu vždy ustála tlak konkurence a i v období hospodářské recese zvyšovala svůj obrat. Tuto strategii firmě nastavil obchodní ředitel Ing. Vítězslav Kotík MBA, který využil svých bohatých obchodních zkušeností. Schopnost konkurovat jiným výrobcům vzduchotechnických jednotek se opírá o mnohaleté zkušenosti nejen se samotnou výrobou, ale také s postupným zaváděním nových produktů na trh. Konkurenceschopnost je založena na interakci, neboť zpětné vazby mezi společnostmi a podporujícími institucemi jsou klíčové pro tvorbu důležitých konkurenčních výhod. Při tvorbě obchodně – výrobní strategie je ve firmě C.I.C Jan Hřebec dbáno především o uplatňování preventivních přístupů a plnění zákonných požadavků. Tato společnost se rovněž snaží o vylepšování spolupráce se svými zákazníky a vztahů k zaměstnancům, kterého příkladem může být možnost vzdělávání se přímo na pracovišti.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

iZprávyDnes.cz

Novinky-Zprávy.cz   

Tiskové-zprávy.eu