Marketingový plán snižuje náklady na marketing a zvyšuje jeho efektivnost

Marketing tvoří základ úspěšného podnikání. Předpokladem úspěchu v tržní ekonomice je zvolení správné cesty ke spokojenému zákazníkovi.   Tak jako ostatní podnikatelské aktivity je nutno předem plánovat, tak i marketing, pokud má být efektivní, musí být plánován. Marketingový plán nemusí být […]