Jednorázové ochranné obleky chránící proti chemikáliím

Při manipulaci a práci s různými chemikáliemi, nebezpečnými kapalinami či aerosoly hrozí zaměstnancům různá nebezpečí. Proto je nutno každého takového pracovníka dobře a účinně chránit.   Nebezpečí spočívá v drobném potřísnění, pokapání až polití. U ochranných oděvů je velice důležité sledovat dobu […]